Evet. Bir öğrenci planlanan derse iki kereden fazla mazeretsiz (Sadece ani oluşan bilgisayar/internet problemleri veya acil durumlar kabul edilir.) katılmazsa kaydı silinir ve ücretinin o derse kadar olan kısmı hariç, tamamı iade edilir.

Categories: